img
Email
img
Hotline
img
Mon-Sat: 9.00-18.00
Điện thoại

(84) 347413469


(84) 347413469

Địa chỉ

309-311 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Tp.HCM


309-311 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Tp.HCM

img

inquiry@kulexpress.com


inquiry@kulexpress.com

Giờ làm việc

Giờ làm việc các ngày trong tuần:
9.00 - 18.00


Giờ làm việc các ngày trong tuần:
9.00 - 18.00