img
Email
img
Hotline
img
Mon-Sat: 9.00-18.00
Theo quy định chung của ngành Chuyển Phát Nhanh Quốc tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, người ta tính cước phí vận chuyển dựa trên cơ sở trọng lượng thực tế và trọng lượng thể tích của bưu kiện đó.Trọng lượng thể tích sẽ được quy đổi bằng công thức: Chiều Dài x Chiều Rộng x Chiều cao (cm) : 5000 Sau đó so sánh với cân nặng thực tế, cân nặng nào lớn hơn sẽ là cân nặng tính cước.
Bạn chỉ cần sử dụng mẫu đơn đặt chỗ trực tuyến của chúng tôi hoặc liên hệ với bộ phận Kinh doanh. Bạn có thể tìm thấy tất cả các thông tin cần thiết về giao nhận cho mỗi chuyến hàng của bạn tại danh mục hỗ trợ trên trang web này.
Bạn chỉ cần sử dụng mẫu đơn đặt chỗ trực tuyến của chúng tôi hoặc liên hệ với bộ phận Kinh doanh. Bạn có thể tìm thấy tất cả các thông tin cần thiết về giao nhận cho mỗi chuyến hàng của bạn tại danh mục hỗ trợ trên trang web này.
Bạn chỉ cần sử dụng mẫu đơn đặt chỗ trực tuyến của chúng tôi hoặc liên hệ với bộ phận Kinh doanh. Bạn có thể tìm thấy tất cả các thông tin cần thiết về giao nhận cho mỗi chuyến hàng của bạn tại danh mục hỗ trợ trên trang web này.
img
Sale 1Sale 1Sale 2Sale 2Sale 3Sale 3