img
Email
img
Hotline
img
Mon-Sat: 9.00-18.00

Chính sách bồi thường
 

fitgearshop.vn

                           
 KUL EXPRESS
 Hotline
: +84 911 670 996
 Address: No 1, Street 12A, Ward 6, District 4
 Website: www.Kulexpress.com
 

 

1. Miễn trừ trách nhiệm đền bù với các trường hợp:
  

KUL Express được miễn trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hàng hoá trong các trường hợp sau:

 • Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi vi phạm khách hàng (người gửi và người nhận);
 • Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do đặc tính tự nhiên vốn có của hàng hóa ví dụ hàng dễ vỡ, hàng dễ hư hỏng;
 • Người khiếu nại không chứng minh được việc gửi và suy suyển, hư hỏng hàng hóa;
 • Hàng hóa đã được phát và người nhận không có ý kiến khi nhận hàng;
 • Hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ, bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
 • Khách hàng kê khai nội dung hàng hoá không đúng sự thật;
 • Người khiếu nại không thực hiện đúng các quy định về khiếu nại, giải quyết tranh chấp theo luật định;
 • Hàng hóa bị cướp, giật bởi người nhận mà Khách hàng (người gửi) đã chỉ định;
 • Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Luật Việt Nam và Quốc tế;
 • Trường hợp một phần thiệt hại xảy ra do Khách hàng (người gửi) vi phạm chính sách và quy định vận chuyển thì KUL Express được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ thiệt hại do khách hàng (người gửi) gây ra;
 • Các hậu quả gián tiếp khác phát sinh liên đới do việc chậm toàn trình hay mất mát hàng hóa gây ra.

Miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp chậm thời gian toàn trình do các nguyên nhân sau đây:

 • Các nguyên nhân khách quan như: chuyển phát bị chậm trễ, hủy chuyến đã được KUL Express thông báo đến người gửi;
 • Các trường hợp hàng bị tạm giữ lại để kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan chức năng;
 • Do không liên lạc được với người nhận, hoặc do người nhận hẹn lại thời gian phát hàng;
 • Khiếu nại quá thời hiệu quy định.
    

2. Lưu ý:
  

Thời hiệu giải quyết khiếu nại:

 • 06 tháng, kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình thư, bưu gửi đối với khiếu nại về việc mất bưu gửi;
 • 01 tháng, kể từ ngày bưu gửi được phát cho người nhận đối với khiếu nại về việc bưu gửi bị suy chuyển, hư hỏng, về giá cước và các nội dung liên quan trực tiếp đến bưu gửi;
 • Khiếu nại chỉ có hiệu lực khi đi kèm biên bản bất thường có chữ ký của đại diện công ty KUL Express và khách hàng.
 • Trong một số trường hợp đặc biệt, thời gian giải quyết khiếu nại và thời gian bồi thường thiệt hai có thể thay đổi nếu có sự thống nhất của hai bên theo nội dung trong hợp đồng được hai bên ký kết.

Thời gian giải quyết thông tin phản hồi:

 

 • Thời gian giải quyết khiếu nại tối đa là không quá 02 tháng (đối với dịch vụ trong nước) và không quá 03 tháng (đối với dịch vụ quốc tế) kể từ ngày nhận được phiếu tiếp nhận khiếu nại của khách hàng.
 • Thời gian bồi thường thiệt hại tối đa 30 ngày tính từ ngày các bên lập văn bản xác định trách nhiệm bồi thường.
 • Trong một số trường hợp đặc biệt, thời gian giải quyết khiếu nại và thời gian bồi thường thiệt hai có thể thay đổi nếu có sự thống nhất của hai bên theo nội dung trong hợp đồng được hai bên ký kết.
 • Hàng hóa chuyển hoàn theo yêu cầu của khách hàng , do lỗi của người gửi , do địa chỉ người nhận không đúng, do không có người nhận, do quá thời gian lưu trữ theo quy định của hãng kết nối hoặc do người nhận không đủ điều kiện nhập khẩu tại nước đến sẽ thu thêm phí bằng cước chính đối với bưu gửi trong nước và bằng 3 lần cước chính đối với bưu gửi quốc tế.
 • Khách hàng cần xuất hóa đơn cho vận đơn thanh toán ngay cần đưa yêu cầu xuất hóa đơn cho KUL Express trước ngày 20 của tháng, nếu gửi sau ngày 20 thì sẽ đưa thông tin trong ngày. Sau thời gian đã quy định, KUL Express có quyền từ chối xuất hóa đơn cho khách
 • Khi sử dụng dịch vụ đồng nghĩa với việc khách hàng đã đồng ý các điều khoản trên.

Mọi thông tin thắc mắc vui lòng tham khảo tại mục: Chính sách bồi thường tại website: www.chuyenphatkulexpress.com.


 

CÔNG TY TNHH KUL EXPRESS

Add: Số 1 đường 12A, phường 6, quận 4, TP. Hồ Chính Minh

Hotline: 0911 670 996

Fanpage: https://www.facebook.com/chuyenphatkulexpress

Website: https://chuyenphatkulexpress.com/vi

Sale 1Sale 1Sale 2Sale 2Sale 3Sale 3