img
Email
img
Hotline
img
Mon-Sat: 9.00-18.00

Điều lệ vận chuyển
 

fitgearshop.vn

                           
 KUL EXPRESS
 Hotline
: +84 911 670 996
 Address: No 1, Street 12A, Ward 6, District 4
 Website: www.Kulexpress.com
 

 

1. Kul Express không nhận gửi các hàng hóa như sau:

 

 • Chứng từ, hàng hóa từ Việt Nam gửi đi các nước mà pháp luật Việt Nam quy định cấm xuất khẩu hoặc pháp luật của nước nhận quy định cấm nhập khẩu.
 • Chứng từ, hàng hóa từ nước ngoài gửi về Việt Nam mà pháp luật Việt Nam quy định cấm nhập khẩu.
 • Chứng từ, hàng hóa có thể gây nguy hiểm cho người khác và phương tiện vận chuyển.
    

2. Quyền và nghĩa vụ của người gửi:
  

2.1 Có quyền:
 

 • Được đảm bảo chất lượng dịch vụ do KUL Express cung cấp;
 • Yêu cầu cung cấp các thông tin liên quan đến hàng hóa trong quá trình vận chuyển;
 • Yêu cầu bồi thường thiệt hại khi hàng hóa bị mất mát, thiếu hụt hoặc hư hỏng do lỗi của KUL Express.

Đối với các lô hàng không mua bảo hiểm:

 • KUL Express bồi thường tối đa đối với tài liệu chuyển phát trong nước là: 200.000/ vận đơn.
 • KUL Express bồi thường tối đa đối với tài liệu chuyển phát quốc tế là: 1.000.000/ vận đơn.
 • KUL Express bồi thường tối đa đối với hàng hóa chuyển phát trong nước là 4 lần cước/ vận đơn ( đã bao gồm cước gửi gốc).
 • KUL Express bồi thường với hàng hóa chuyển phát quốc tế căn cứ theo dịch vụ chuyển phát quốc tế kết nối.
    

2.2 Có trách nhiệm:
  

 • Kê khai đầy đủ, chính xác các thông tin về tài liệu, hàng hóa và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai. Cung cấp đầy đủ giấy tờ hợp pháp đi kèm hàng hóa;
 • Đóng gói hàng hóa đảm bảo yêu cầu;
 • Bồi thường thiệt hại phát sinh cho KUL Express và các bên liên quan trong trường hợp thiệt hại đó do lỗi của người gửi;
 • Thanh toán đầy đủ, đúng hạn  các cước phí sử dụng.
     

3. Trách nhiệm của KUL Express:
  

3.1 Có quyền:
  

 • Từ chối hoặc hạn chế vận chuyển vật phẩm, hàng hóa theo quy định tại mục 1 của quy định này;
 • Kiểm tra nội dung của bưu gửi.
    

3.2 Có trách nhiệm:
  

 • Đảm bảo an toàn bưu gửi kể từ khi nhận gửi đến khi phát hàng cho người có quyền nhận.
 • Bồi thường hàng hóa bị mất mát, hư hỏng theo chính sách bồi thường mà KUL Express đã công bố.
     

do người nhận không đủ điều kiện nhập khẩu tại nước đến sẽ thu thêm phí bằng cước chính đối với bưu gửi trong nước và bằng 3 lần cước chính đối với bưu gửi quốc tế.

Mọi thông tin thắc mắc vui lòng tham khảo tại mục: Điều lệ vận chuyển tại website: www.chuyenphatkulexpress.com.


 

CÔNG TY TNHH KUL EXPRESS

Add: Số 1 đường 12A, phường 6, quận 4, TP. Hồ Chính Minh

Hotline: 0911 670 996

Fanpage: https://www.facebook.com/chuyenphatkulexpress

Website: https://chuyenphatkulexpress.com/vi

Sale 1Sale 1Sale 2Sale 2Sale 3Sale 3